Verkeersgedrag beïnvloeden: hoe creatief kunnen we zijn?

Het Vlaams Congres Verkeersveiligheid is het jaarlijkse verkeersveiligheidsevenement in Vlaanderen. Op dinsdag 17 maart 2015 vond in Leuven de dertiende editie plaats, deze keer rond het thema gedragsbeïnvloeding. 

Te laat of niet gezien, alcoholgebruik, gebrek aan ervaring of vaardigheid … in 94% van de verkeersongevallen ligt de oorzaak al dan niet bewust bij ons eigen gedrag.

Tijdens het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2015 gingen we dieper in op de vraag hoe we met beleid en interventies verkeersveilig gedrag kunnen stimuleren. Hoe creatief kunnen we zijn om via educatie, sensibilisatie, infrastructuur, technologie, regelgeving en handhaving maar vooral ook door de afstemming tussen die verschillende soorten maatregelen ons verkeersgedrag veiliger te maken? We bekeken het vanuit alle invalshoeken in ons uitgebreide programma.

Nieuws feed

Word gaststad voor het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2016!

De voorbije jaren vond het Vlaams Congres Verkeerveiligheid plaats in Brugge, Mechelen, Gent, Antwerpen, Oostende en dit jaar dus in Leuven. De gaststad krijgt altijd ruim de gelegenheid om haar eigen verkeersveiligheidsbeleid in de kijker te zetten.

Wilt u uw stad aanbevelen als gaststad voor een toekomstig VSV-congres? Dien dan hier uw kandidatuur in. 

Leuven is een kennisstad die wil bijdragen tot de verdere ontwikkeling en  uitwisseling van kennis over verkeersveiligheid. De stad vormt daarom het ideale kader voor het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2015.

12 september 2014

Andere interessante congressen

Publieksprijs Fietsgemeente/Fietsstad 2015

dinsdag, 23 juni, 2015 Vlaams Parlement

Onze partners